Kognitiivinen käyttäytymisterapia

Mitä kognitiivinen käyttäytymisterapia on?

Kognitiivinen käyttäytymisterapia on psykoterapiamuoto, joka perustuu oppimis-, kognitiivisen- ja sosiaalipsykologian teoriaan ja tutkimukseen ja keskittyy pääasiallisesti nykytilanteessa vaikuttavien käyttäytymisongelmia ylläpitävien tekijöiden kartoittamiseen ja hoitoon. Kognitiivisessa käyttäytymisterapiassa haetaan aktiivisesti helpotusta niihin vaikeuksiin, joiden vuoksi asiakas on hakeutunut terapiaan. Asiakkaan kanssa tarkastellaan toisaalta, miten hänen ongelmansa on ymmärrettävissä ja toisaalta, mitä niille voidaan tehdä ja mitkä asiat otetaan hoidon kohteeksi. Terapia alkaa yleensä käyttäytymisanalyysillä, jossa tarkastellaan miten ongelmat ovat selitettävissä nykytilanteen, henkilökohtaisen historian sekä asiakkaan käyttäytymismallien valossa.

Terapiassa keskitytään pääasiassa nykythetkessä vaikuttavien ongelmien ratkaisuun ja niitä ylläpitävien tekijöiden tarkasteluun, pyrkien opettelemaan ja vahvistamaan niitä taitoja ja käyttäytymismalleja, jotka edistävät asiakkaan hyvinvointia ja lisäävät elämänlaatua. KKT:n vaikuttavuus on todettu hyväksi monien eri psykiatristen häiriöiden ja psykologisten ongelmien hoidossa. Enemmän tietoa kognitiivisesta käyttäytymisterapiasta löydät esimerkiksi osoitteesta www.kayttaytymisterapiat.fi

Olen valmistunut psykoterapeutiksi toukokuussa 2018. Olen KELA:n psykoterapian palveluntuottaja, joten voin ottaa asiakkaita KELA:n tukemiin kuntoutuspsykoterapiohin. Lisää Kelan tukemasta kuntoutuspsykoterapiasta voit lukea Kelan sivuilta osoitteesta www.kela.fi/kuntoutuspsykoterapia

Mitä ongelmia voidaan hoitaa kognitiivisella käyttäytymisterapialla?

Alueita, joilla kognitiivisen käyttäytymisterapian hoitomenetelmät ovat osoittautuneet
tehokkaiksi ovat esim. masennus-, ahdistuneisuus- ja pelko-ongelmat, uni- ja syömishäiriöt,
seksuaaliset ja muut parisuhdeongelmat, väärinkäyttöongelmat, erityyppiset stressiongelmat
ja yleiseen terveyteen liittyvät ongelmat sekä oppimisvaikeudet, lapsuuteen ja
kehitysvammaisuuteen liittyvät häiriöt.