Kuka olen?

Olen valmistunut Kuopion yliopistosta sosiaalipsykologiksi vuonna 2008. Valmistuttuani olen toiminut sosiaalialalla erilaisissa työtehtävissä. Työurani alalla alkoi kuntoutusvastaavana yksityisessä lastenkodissa, jonka jälkeen olen toiminut perhetyöntekijänä sekä esimiestehtävissä eri kokoisissa lastensuojeluyksiköissä. Olen työssäni kohdannut eri ikäisiä hankalassa elämäntilanteessa olevia lapsia, nuoria sekä vanhempia. Elämän kriisitilanteet sekä traumojen äärellä työskentely on minulle tuttua. Jo sosiaalipsykologiopintojen aikana minulla heräsi ajatus siitä, että haluaisin tulevaisuudessa toimia psykoterapeuttina. 2014 aloitinkin kognitiivisen käyttäytymisterapian psykoterapiaopinnot Itä-Suomen yliopistossa. Olen valmistunut psykoterapeutiksi toukokuussa 2018.

Omat erityisosaamisalueeni

Tähän mennessä olen hoitanut terapiatyössäni mm. erilaisia mielialaongelmia, kuten masennus- ja ahdistusongelmia sekä persoonallisuushäiriöitä. Lisäksi minulla on kokemusta sosiaalisten tilanteiden pelon hoidosta, jota tutkin aikoinaan myös sosiaalipsykologian pro gradu -tutkielmassani. Työhistoriassani olen kohdannut monenlaisia elämän kriisitilanteita sekä traumoja, joten niiden äärellä työskentelystä on kertynyt paljon kokemusta. Lastensuojeluun liittyvät kysymykset ovat erityisosaamistani.